LivingArtReflectingMankind

LARM - Living Art Reflecting Mankind - är en ideell förening som utforskar och påverkar sin samtid, för att på detta sätt också vara en del av dess historia och framtida utveckling. 

   Utforskandet är kreativt, konstnärligt och samhällsvetenskapligt. Det vill säga LARM är en förening som är delaktig i de demokratiska, allmänmänskliga, kulturella, konstnärliga och utvecklande processer som ett samhälle ständigt befinner sig i. 

   LARM försöker identifiera och påverka dessa processer och verka för en förändring som leder till öppenhet, integration och ökad kunskap, något som leder till respekt för allas lika värde.

LARM:s ursprungliga verksamhet är konstnärligt baserad vilket innebär att LARM producerar och framför teater- och berättarföreställningar med ett utforskande tema - antingen grundat i samhällsfrågor eller konstnärliga frågeställningar.

Sedan 2020 jobbar vi även tvärdisciplinärt genom:

  • att identifiera områden där det saknas kunskap om individens rättigheter som samhällsmedborgare 
  • att normkritiskt samla in och sprida grundläggande demokratisk kunskap om livsprocesser 
  • att fylla kunskapsluckor på ett sätt där individen är involverad i processen
  • att möjliggöra rättigheten att förstå och att påverka samhällsprocesser för individen
  • att arbeta både konstnärligt och samhällsvetenskapligt med den gestaltade livsmiljön